Terapia Skupiona na Rozwiązaniach
Psychoterapeuta - Wrocław - Centrum

Kalendarz wizyt


Sesja Terapii Indywidualnej - 60min
150,00 zł
Z zastosowaniem (krótkoterminowej) terapii systemowej. W przeciwienstwie do wielu innych szkół psychoterapii, podejście systemowe skupia się na rozwiązaniach stosując techniki i narzędzia psychologiczne, których celem jest ograniczenie lub usunięcie istniejących problemów. Stosowane metody są szczególnie skuteczne przy radzeniu sobie z depresją, stresem, zaburzeniami lękowymi, brakiem pewności siebie, problemami z nawiązywaniem kontaktów, zaburzeniami psychosomatycznymi.
Sesja Terapii Dzieci - 45min
150,00 zł
Psychoterapia dzieci obejmuje spotkania indywidualne z dzieckiem i spotkania z rodzicami. Pierwsze spotkanie poświęcone jest rozmowie z rodzicami – w celu zebrania informacji o trudnościach jakie przeżywa dziecko. Pomocy psychoterapeuty warto szukać w przypadku: zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń funkcjonowania społecznego m.in.: nadmiernym lękiem, fobią, zaburzeniami związanymi z rywalizacją w rodzeństwie, moczeniem, zaburzeniami odżywiania, zachowaniem agresywnym, utratą dotychczasowych zainteresowań.Sesja Terapii Rodzinnej i Par;
- 90min - 250,00 zł
- 60min - 200,00 zł

Terapia rodzinna polecana jest w sytuacjach, kiedy problemy dotykają wszystkich członków rodziny, również dzieci i młodzieży. Sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować trudności i skłonić do podjęcia terapii są okresy ważnych zmian w życiu rodziny, które mogą wynikać z rozwoju rodziny (np. opuszczanie rodziny przez dziecko) lub ważnych wydarzeń w życiu rodziny – choroba, śmierć, ponowny związek itp.
Terapia par - skierowana jest do par przeżywających konflikty i trudności we wzajemnej relacji. Psychoterapia pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę sposobów komunikowania się i zachowań prowadzących do konfliktów i impasu w związku.Videotrening komunikacji -
Wizyta domowa 120 zł (45-60 min) + koszty dojazdu
Spotkanie z rodziną 120 zł (45-60 min)
To intensywna praca przy pomocy nagrań video dla rodzin, które wychowują dzieci sprawiające tzw. problemy wychowawcze m. in. nadpobudliwe, o cechach autystycznych, z zaburzeniami odżywiania, z niepełnosprawnościami, płaczliwe niemowlęta, powierzone opiece (m. in. rodzina zastępcza, adopcja) oraz wszystkich trudnych sytuacji związanych z relacją i komunikowaniem się.