Małgorzata Makarczuk-Kłos
mgr socjologii, psychologii, psychoterapeuta, pracownik socjalny.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna

A także zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty nr 093/2012 (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) i Studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W pracy psychoterapeutycznej stosuję podejście systemowe. Korzystam z superwizji prowadzonej przez superwizorów związanych z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej.

Doświadczenie, kwalifikacje

Doświadczenie terapeutyczne w pracy indywidualnej/rodzinnej

Praca z osobami w sytuacji kryzysowej (m.in. lęk, trauma, zaburzenia zachowania i emocji, przeżywanie straty)

Praca z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy

Praca z dziećmi, przeżywającymi trudności na skutek sytuacji rodzinnej

Praca z rodzinami przeżywającymi trudności (terapia rodzin)

Praca z parami w sytuacji kryzysu (terapia par)

Powyższe doświadczenie zdobywałam w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej (Gabinet Psychoterapii i Kształcenia Praktycznego).

Doświadczenie terapeutyczne w pracy grupowej

Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadzenie warsztatów kompetencji społecznych

Prowadzenie warsztatów dla rodziców

Prowadzenie grupy samopomocowej

Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Praca z rodziną

Terapia dziecka

Profilaktyka zagrożeń

Doświadczenie i skutki gwałtu