Przemoc wobec osób niepełnosprawnych

Podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku, przemocy i wykorzystywania. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych gwarantuje wszystkim osobom niepełnosprawnym ochronę podstawowych praw, dostęp do pełnego i równego korzystania ze wszystkich podstawowych wolności. Podkreśla też prawo do autonomii, samodzielności, samostanowienia. Postanowienia zawarte we wspomnianym dokumencie mają służyć kształtowaniu systemu eliminującego wszelkie …

Przygotowanie rodziny i dziecka do procesu sądowego

Sytuacja udziału w procedurach prawnych jest dla dziecka trudnym i stresującym doświadczeniem. Zeznania dzieci – ofiar i świadków przestępstw są jedyną prawną możliwością przerwania dalszego krzywdzenia i ukarania sprawcy. Aby pomóc dziecku i jego opiekunom przejść przez to doświadczenie nie potęgując stresu – warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Regulacje prawne Przesłuchanie jest jednym ze sposobów …

Dzieci stosujące przemoc wobec rodziców, dziadków, rodzeństwa – jak z nimi pracować?

Dzieci stosujące przemoc wobec rodziców, dziadków, rodzeństwa – jak z nimi pracować? Wiele uwagi w opracowaniach dotyczących problemu przemocy poświęca się dzieciom krzywdzonym przez rodziców. Niewiele publikacji, opracowań, badań poświęconych jest dzieciom, które krzywdzą dorosłych. Zjawisko to wydaje się być daleko rzadsze. Zwykle nie jest ujmowane w statystykach instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy …

CIPBS- metoda integracyjna stosowana w terapii traum.

Podczas wykładu psychoterapeutki pracującej w Kassel – Cornelii Götz-Kühne miałam możliwość zapoznania się z integracyjną metodą leczenia traumy Conflict Imagination, Painting and Bilateral Stimulation (CIPBS)  opracowaną przez Christę Diegelmann . Prezentowane podejście wykorzystuje opiera się na wiedzy dotyczącej procesu przetwarzania informacji przez mózg. Sytuacje łączące się z silnymi emocjami są „opracowywane” przez lewą półkulę mózgu. …