Metody pracy gabinetu

Konsultacja

1-2 spotkania mające na celu wstępne określenie problemu i odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja zwykle poprzedza terapię, może być także doraźną formą pomocy.

Interwencja

Forma krótkoterminowa - udzielenie wsparcia i pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi po traumatycznych wydarzeniach życiowych (utracie bliskiej osoby, nagłej chorobie, utracie pracy, przemocy, gwałtu, wypadków itp.). Może poprzedzać psychoterapię.