Metody pracy gabinetu

Konsultacja

1-2 spotkania mające na celu wstępne określenie problemu i odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja zwykle poprzedza terapię, może być także doraźną formą pomocy.

Interwencja

Forma krótkoterminowa – udzielenie wsparcia i pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi po traumatycznych wydarzeniach życiowych (utracie bliskiej osoby, nagłej chorobie, utracie pracy, przemocy, gwałtu, wypadków itp.). Może poprzedzać psychoterapię.

Psychoterapia

Proces prowadzący do poprawy funkcjonowania, zmierzający do zmiany niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie. Czas terapii i sposób zmierzający do uzyskania poprawy uzalezniony jest od indywidualnej gotowości do wprowadzania zmian.