Psychoterapia rodzin

Polecana jest w sytuacjach, kiedy problemy dotykają wszystkich członków rodziny, również dzieci i młodzieży. Sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować trudności i skłonić do podjęcia terapii są okresy ważnych zmian w życiu rodziny, które mogą wynikać z rozwoju rodziny (np. opuszczanie rodziny przez dziecko) lub ważnych wydarzeń w życiu rodziny – choroba, śmierć, ponowny związek itp.