Psychoterapia par

Przeznaczona jest dla par przeżywających konflikty i trudności we wzajemnej relacji. Psychoterapia pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę sposobów komunikowania się, i zachowań prowadzących do konfliktów i impasu w związku.

borykają się z ciągłymi konfliktami w relacji

mają poczucie wypalenia się związku

chcą poprawić jakość wspólnego życia

Terapia par nie jest wskazana w przypadku gdy:

w związku obecna jest przemoc fizyczna, poważne zaburzenia psychiczne; terapia małżeńska nie powinna stanowić w takiej sytuacji jedynego środka interwencji.