Videotrening komunikacji

Videotrening komunikacji

to intensywna praca przy pomocy nagrań video dla rodzin, które wychowują dzieci sprawiające tzw. problemy wychowawcze m. in. nadpobudliwe, o cechach autystycznych, z zaburzeniami odżywiania, z niepełnosprawnościami, płaczliwe niemowlęta, powierzone opiece (m. in. rodzina zastępcza, adopcja) oraz wszystkich trudnych sytuacji związanych z relacją i komunikowaniem się.

Praca opiera się na przekonaniach, że rozwój i zmiana możliwe są dzięki komunikacji. Polega na wskazywaniu i wykorzystaniu zdolności jakich używają członkowie rodziny budując pozytywny kontakt i rozszerzaniu repertuaru pozytywnych zachowań. Wskazywanie tego co działa dodaje pewności i buduje sukces.

Nagrania dotyczą sytuacji rodzinnej (najczęściej nagranej w domu), a w kolejnym tygodniu są analizowane wspólnie z rodziną. Skuteczna praca obejmuje zazwyczaj 8-10 spotkań.

Filmy są własnością rodziny, przed przystąpieniem do pracy rodzice i terapeuta podpisują dokument dotyczący nagrania.