Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci obejmuje spotkania indywidualne z dzieckiem i spotkania z rodzicami. Zawsze jedno lub kilka pierwszych spotkań poświęcone jest rozmowie z rodzicami – w celu zebrania wywiadu i informacji o trudnościach jakie przeżywa dziecko.

Pomocy psychoterapeuty warto szukać w przypadku: zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń funkcjonowania społecznego m.in.:

nadmiernym lękiem

fobią

zaburzeniami związanymi z rywalizację w rodzeństwie

moczeniem

zaburzeniami odżywiania

zachowaniem agresywnym

utratą dotychczasowych zainteresowań